miljo

Miljö

Klimatsmart fika på jobbet
Blackstones förhållningssätt till fika på jobbet innebär att vi varken slösar på energi eller råvaror. 

När vi analyserar en färdig serverad kopp kaffe ser vi att merparten av kaffets klimatpåverkan sker i odlingsledet. Hur kan vi då påverka det som sker när kaffet odlas i till exempel Afrika eller Sydamerika?

Det självklara svaret för oss är att brygga det godaste kaffet samtidigt som vi håller nere doseringen på en mycket låg nivå. För att lyckas med detta så krävs det att man har rätt kaffemaskin, kompetens och inte minst vilja. Vi menar att vi har lyckats. 

När vi jämför oss med andra så ligger vi oftast markant lägre i dosering. Den låga doseringen är mycket bra ur miljösynpunkt då så stor del av miljöbelastningen sker i odlingsledet. Samtidigt ger det en bra ekonomisk kalkyl för dig som kund.

En låg dosering, drabbar inte det i förlängningen odlarna? Nej vi tror att det är precis tvärt om. Vi förordar bönblandningar med mycket hög kvalitet, från rosterier som vi vet tar miljö- och samhällsansvar. Vi menar att det i förlängningen gynnar de odlare som satsar på kvalitet och en odling som är miljömässigt och socialt hållbar. Sammantaget ger det odlarna bättre förtjänstmöjligheter över tid.

Spara energi
Blackstone kaffeautomater är konstruerade för att ge en låg energiförbrukning. Uppvärmning av vattnet sker effektivt i kokaren som är väl isolerad för att minimera värmeförluster. Elektronik och elektriska komponenter är energieffektiva. Alla Blackstone kaffeautomater är dessutom försedda med Eco Mode energisparfunktion. Med Eco Mode så går kaffemaskinen över i viloläge när den inte används. Det är inte ovanligt att kaffemaskinens energiförbrukning i och med detta sänks med ända upp till 50%. 

När ni hyr en Blackstone kaffemaskin så optimeras Eco Mode utifrån era behov och önskemål så att kafferasten alltid fungerar utan att slösa på energi.

Återvinning
Blackstones kaffeautomater är tillverkade i material som är lämpligt att återvinna. När automaterna är uttjänta så tar vi ansvar för att de blir återvunna på ett miljöriktigt sätt. Elektronik, metall, plast med mera tillvaratas på bästa sätt.